Politică Prelucrare Date Personale

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociația Română a Femeilor în Cinema, denumită în continuare ARFC, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi despre tine ori o despre o altă persoană. Colectarea datelor cu caracter personal are ca scop înregistrarea și transferul datelor personale ale utilizatorilor în vederea: stabilirii contactului cu aceștia și a informarii acestora cu privire la serviciile oferite.

ARFC nu va utiliza datele cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele specificate mai sus, exceptând cazul în care se precizează expres și în scris acel scop, și pentru care s-a primit acordul tău in prealabil.

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către ARFC și pot fi comunicate conform prevederilor în vigoare numai autorităților statului și/sau utilizatorilor, în baza unei cereri formulate pe adresa de email: office@arfc.ro

Prin completarea formularelor de contact și/ sau înscriere în comunitate și/ sau înscriere la concurs îți exprimi acordul pentru prelucrarea datelor personale furnizate de către tine.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de opoziție, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției în condițiile prevederilor legale în vigoare.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus de revocare, informare, ștergere sau corectare a datelor tale este gratuită în condițiile legilor în vigoare.

Date Identificare Fiscală: Asociația Română a Femeilor în Cinema | CUI: 24692197
Sediu Social: Intrarea Aviator Teodor Iliescu nr. 3-7, ap. 16, București, sector 3
Adresă de Corespondență: Str. Jean Monnet nr. 5, ap. 1, sc. B, București, sector 1, 014192
Date Contactoffice@arfc.ro | 40.743.165.539